Međunarodni festival vina i hrane, Sombor 2017

43. Međugradska izložba sitnih životinja u Kuli
7 novembra, 2017
Novogodišnji vašar u Crvenki i Kuli
22 decembra, 2017