Međunarodni festival pesnika za decu “Bulka”

Ovo je dvodnevni festival koji se održava početkom školske godine, u septembru. Program festivala se sastoji od takmičarskog i revijalnog dela, na kojem nastupaju gosti – pesnici, muzičari, glumci. Glasovima publike, biraju se pobednici, dodeljuju se nagrade i diplome učesnicima. Festival “Bulka” je namenjen pre svega najmlađoj populaciji i ima za cilj da deluje vaspitno, ali i afirmativno na stvaralaštvo pisaca za decu. Festival „Bulka“ doprinosi očuvanju tradicije pesništva za decu.