Lovačko udruženje “Jarebica” Kula

Lovačko udruženje “Jarebica” sa sedištem u Kuli, gazduje lovištima “Veliki bački kanal – Sever” površine 14.092,15 ha i “Veliki bački kanal – Jug” povrsine 18.413,25 ha, sto ukupno iznosi 32.505,40 ha.
Lovačko udruženje “Jarebica” oko 400 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovišta “Veliki bački kanal” Sever i Jug, imaju sledeće lovne objekte: 20 stabilnih čeka, 38 hranilišta za srne, 38 solišta, jedno pojilište, 128 hranilišta za fazane i poljske jarebice i 9 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 5 ha.
Stručna služba ima upravnika lovišta (VII stepen stručne spreme).
Lovni turizam je razvijen, naročito prolećni lov srndaća, letnji lov prepelice, grlice, gugutke i goluba grivnjaša.

Kontakt:  jarebica.kula@gmail.com

 025/725-070

http://www.jarebicakula.com