Nastavljene aktivnosti na sprovođenju projekta “Stare navike u novoj odeći”