Međugradska izložba sitnih životinja u novembru u Kuli