U Ruskom Krsturu održan jubilarni 60. Festival rusinske kulture “Crvena ruža”