Velika zainteresovanost posetilaca za proizvode „Domaćeg špajza“