Negovanje tradicije i preduzetničkog duha na “Krsturskom sajmu 2022“