Održan sastanak na temu IPARD operativne strukture