Međunarodni festival vina i hrane, Sombor 2017

43. Međugradska izložba sitnih životinja u Kuli
novembar 7, 2017
Novogodišnji vašar u Crvenki i Kuli
decembar 22, 2017